چرا برای معدنکاوی به جای ماه به سراغ سیارک ها می رویم؟

همان‌طور که عنوان شد سیارک‌ها مقاصد بهتری نسبت به دیگر اجرام آسمانی جهت معدن‌کاوی فضائی هستند. مهم‌ترین علل این برتری، سهولت دسترسی به NEA، سوخت و نیروی پیشران موردنیاز کمتر، منابع غنی و ارزشمند، دسترسی تقریباً دائم به نور و انرژی خورشیدی و امکان استخراج آسان‌تر آب است. رقیب اصلی سیارک‌ها برای معدن‌کاوی فضائی در حال حاضر ماه است. تفاوت اصلی ماه و سیارک‌ها را می‌توان به‌طورکلی در سه مشخصه …
ادامه مطلب