10 نوامبر : روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

در تقویم سازمان ملل، 10 نوامبر هر سال به عنوان روز جهانی علم برای صلح و توسعه نام گذاری شده است. هدف از این نامگذاری تاکید بر نقش پر رنگ علم در جامعه و نیاز به گسترش ارتباط عموم مردم با علم و همچنین اهمیت علم در زندگی روزمره ماست. اهمیت این روز در نیاز به اطلاع رسانی عمومی در زمینه توسعه های علمی و نقش دانشمندان در درک درست ما از زمین در جهت حرکت به سمت داشتن جامعه ای پایدار نهفته است. به همین علت، یونسکو هر ساله با برگزاری و حمایت از رویداد های مختلف در این روز سعی در ترویج این مسئله دارد.

سازمان جهانی یونسکو به عنوان معتبرترین سازمان آموزشی و فرهنگی در جهان  که در حوزه‌های علم، فرهنگ و آموزش فعالیت می‌کند، نخستین بار در ۱۹۹۹ میلادی‌ در نشست بوداپست مجارستان ۱۰ نوامبر را به عنوان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه نامگذاری کرد. این نام‌گذاری هرچند ارزش نهادن به علم و فناوری علمی‌ و بانیان علم خوانده شده است؛ در عین‌حال تلاش در راستای ایجاد پیوند میان فناوری‌های علمی، بهبود کیفیت زندگی‌ عمومی و کاهش و مهار تهدیدهای اقلیمی ناشی از تولید و فناوری‌های تکنولوژیک‌ نیز به شمار می رود. از مهمترین اهداف یونسکو از نام گذاری روز علم، بهره مندی آحاد جامعه از ثمرات علم، فن‌آوری و نوآوری، ایجاد بستر و فضای مناسب گفتمان پیرامون تاثیر علم، فن‌آوری و نوآوری بر زندگی روزمره مردم، صلح و توسعه و معرفی برخی موقعیت‌های جدید بود که موجب ارتقا کیفیت عمومی زندگی می‌شود.2

یونسکو به دنبال افزایش آگاهی عمومی نسبت به نقش علم در جوامع پایدار و صلحِ در آن ها، تقویت و تشویق اتحاد ملی و بین المللی در راستای اشتراک علم بین کشور ها، بازنگری و نوسازی تعهدات ملی و بین المللی در زمینه استفاده از علم در جهت منفعت جوامع و جلب توجه به چالش های پیش روی علم در جهت افزایش حمایت در تلاش های علمی است.

امسال، با توجه به درگیری جهانی با پاندمی کووید-19، محوریت روز جهانی علم برای صلح و توسعه نیز "علم با و برای جامعه در مسیر مقابله با پاندمی جهانی" انتخاب شده است. یونسکو به عنوان بخشی از سازمان ملل که یکی از حوزه های فعالیت اصلی آن در زمینه علم است در حال تلاش برای زمینه سازی همکاری های بین المللی علمی در جهت مقابله پاندمی است. اقدامات یونسکو در این باره حول سه محور "ارتقا همکاری های بین المللی علمی"، "گسترش دسترسی به آب" و تلاش در جهت "حمایت از بازسازی اکولوژیکال" ارائه شده است.  #ScienceDay هشتگ رسمی اعلام شده از طرف یونسکو برای صحبت در مورد این روز موضوع امسال در دنیای مجازی است.1

 

 

1:

https://www.un.org/en/observances/world-science-day

2:

https://www.irna.ir/news/83547322

باتشکر از خانم پریا کیانی که در جمع آوری و آماده سازی این مطالب به رادیو چرخ کمک کردند.