چرا برای معدنکاوی به جای ماه به سراغ سیارک ها می رویم؟

همان‌طور که عنوان شد سیارک‌ها مقاصد بهتری نسبت به دیگر اجرام آسمانی جهت معدن‌کاوی فضائی هستند. مهم‌ترین علل این برتری، سهولت دسترسی به NEA، سوخت و نیروی پیشران موردنیاز کمتر، منابع غنی و ارزشمند، دسترسی تقریباً دائم به نور و انرژی خورشیدی و امکان استخراج آسان‌تر آب است. رقیب اصلی سیارک‌ها برای معدن‌کاوی فضائی در حال حاضر ماه است. تفاوت اصلی ماه و سیارک‌ها را می‌توان به‌طورکلی در سه مشخصه فاصله از زمین، میدان گرانشی و منابع موجود خلاصه کرد. ازنظر فاصله از زمین، ماه بافاصله حدودی 384.400 کیلومتر به‌مراتب نسبت به سیارک‌ها به زمین نزدیک‌تر است. در مورد میدان گرانش، ماه با میدانی با شتاب 1.62 متر بر مجذور ثانیه که تقریباً16  شتاب میدان گرانشی زمین است در مقابل سیارک‌هایی بررسی می‌شود اکثراً قریب به‌اتفاق آن‌ها فاقد میدان گرانشی هستند. همچنین در مورد منابع، سیارک‌ها تنوع بیشتری از منابع را در خود ذخیره می‌کنند. به کمک بررسی سه مشخصه فوق در مورد ماه و سیارک‌ها، جدول زیر به تحلیل ویژگی‌های هرکدام در یک مأموریت معدن‌کاوی اشاره می‌کند.

 

ماه

سیارک‌ها

ترکیبات و مواد

شناخت ما به‌واسطه مأموریت‌های متعدد انجام‌شده از ترکیبیات و توزیع آن‌ها در ماه مناسب است.

تنوع سیارک‌ها شناسایی آن‌ها را سخت‌تر می‌کنند و نبود اطلاعات قبلی از ترکیبیات آن‌ها نیز چالشی دیگری در این راستا است اما روش‌های سنجش‌ازدور ارائه‌شده تا حد قابل‌توجهی این چالش را پوشش می‌دهند.

هزینه سوخت

در حال حاضر به علت وجود دو فاز فرود و برخاست روی ماه (به علت میدان گرانش ماه) نیاز به داشتن سوخت بیشتر و درنتیجه کاهش ظرفیت وزنی محموله است. همچنین فرایند فرود و برخاست از ماه ریسک جدیدی به مأموریت اضافه می‌کند.

نبود میدان گرانش نیاز به همراه داشتن سوخت جهت فرود و برخاست روی سیارک را از بین می‌برد.

زمان

ماه همواره در فاصله کوتاه و مشخصی از زمین قرار دارد که زمان انجام مأموریت را بسیار کوتاه می‌کند.

اگرچه فواصل سیارک‌ها از زمین بسیار بیشتر از فاصله ماه است اما حرکت مداری سیارک‌ها باعث می‌شود که در مواقع مشخصی پنجره زمانی خاصی برای معدن‌کاوی روی آن‌ها و بازگرداندن مواد وجود داشته باشد که ازنظر زمانی کوتاه‌ترین زمان ممکن مصرف شود.

عملیات از راه دور

فاصله کم ماه و زمین و اختلاف‌زمانی کم مخابراتی در این فاصله امکان انجام مأموریت‌ها، ارتباط و کنترل زمینی روی آن‌ها را ایجاد می‌کند.

در سیارک‌ها، تأخیر مخابراتی بسیار بیشتر از ماه است لذا استفاده از سیستم‌های خودکار، روباتیک و هوش مصنوعی در این مأموریت‌ها موردنیاز است.

محیط پردازش مواد

وجود گرانش ماه محدودیت‌های زیادی در پردازش مواد به وجود می‌آورد اما امکان استفاده از انواع توسعه‌یافته مکانیزم های زمینی را نیز ممکن می‌سازد.

نبود میدان گرانش محیط بسیار مناسبی را جهت استفاده از انواع روش‌های پردازشی با کمترین هزینه ممکن به وجود می‌آورد. در صورت نیاز به استفاده از روش‌های گرانش محور نیز، از ایجاد میدان‌های گرانش مصنوعی مثل گرانش سانتریفیوژی می‌توان استفاده کرد.

انرژی خورشیدی

در ماه، انرژی خورشیدی (بسته به محل موردنظر جهت معدن‌کاوی) همیشه در دسترس نیست. این مسئله لزوم استفاده از مکانیزم های ذخیره انرژی یا تولید انرژی (به‌طور مثال هسته‌ای) را به وجود می‌آورد.

در سیارک‌ها انرژی خورشیدی تقریباً به‌طور دائم در دسترس بوده و از این رو نیازی به هزینه‌های اضافی جهت تأمین انرژی نیست.

کیفیت مواد

منابع فلزی خوب و منابع آبی بسیار غنی در ماه موجود است.

تنوع منابع موجود در سیارک‌ها و کیفیت فلزات گروه پلاتینیومی در آن‌ها بسیار بالاست.

تاخیرات اورژانسی

فاصله کم ماه با زمین باعث می‌شود تا به خرابی‌های غیرقابل تعمیر به‌سرعت رسیدگی شود.

فاصله نسبی بالای سیارک‌ها ارسال کمک‌های زمینی در مواقع خرابی‌های غیرقابل تعمیر را سخت‌تر می‌کند.