معدنکاوی سیارکی چیست؟

معدنکاوی فضائی چیست؟

معدن‌کاوی فضایی عبارت است از فرایند استخراج منابع معدنی، فلزات گران‌بها و آب از منابع غیرزمینی اعم از سیارات، اقمار، سیارک‌ها و... جهت بهره‌برداری تجاری و یا استفاده در مأموریت‌های فضایی. اگرچه تعریف بیان‌شده با پیشرفت صنعت فضایی در حال بروز شدن است اما در حال حاضر می‌توان این تعریف را به‌عنوان تعریفی جامع از معدن‌کاوی فضایی به‌حساب آورد. این فرایند شامل مراحل مختلفی است که بر اساس نوع مأموریت می‌توانند کاملاً متفاوت باشند. [3]

سیارک چیست؟

از بین اجرام آسمانی که قابلیت معدن‌کاوی روی آن‌ها وجود دارد، گروهی دارای شرایط و مشخصاتی هستند که معدن‌کاوی در آن‌ها را کم‌هزینه‌تر و در دسترس تر از دیگر اجرام می‌سازد. این اجرام آسمانی سیارک‌ها هستند. ناسا در اسناد خود سیارک‌ها را اجرام کوچک و صخره‌ای آسمانی که در مدارهایی به دور خورشید می‌گردند تعریف می‌کند. اکثر سیارک‌های منظومه شمس در کمربند سیارکی که بین دو سیاره مریخ و مشتری مستقر است واقع‌شده‌اند؛ اما گروهی از این سیارک‌ها در مدارهایی حرکت می‌کنند که به زمین نزدیک هستند. این دسته از سیارک‌ها که در مدارهایی بافاصله حضیضی کمتر از 1.3*AU  به دور خورشید می‌گردند، Near-Earth Asteroids  (NEA) نام دارند.  ازآنجاکه این گروه از سیارک‌ها در این گزارش بسیار موردتوجه قرار خواهند گرفت در ادامه برای اشاره به آن‌ها از نام اختصاری NEA استفاده می‌کنیم.

معدنکاوی سیارکی

شاخه‌ای خاص از معدن‌کاوی فضائی که تمرکز آن بر استخراج منابع موجود در سیارک‌هاست معدن‌کاوی فضائی نام دارد. فاصله کم این سیارک‌ها از زمین باعث می‌شود که این سیارک‌ها تبدیل به گزینه‌های مناسبی برای معدن‌کاوی فضائی شوند. از طرفی میدان گرانشی ضعیف سیارک‌ها و منابع غنی آن‌ها از دیگر دلایلی هستند که باعث می‌شوند معدن‌کاوی فضائی در سیارک‌ها نسبت دیگر اهداف بالقوه مثل ماه در دسترس تر، کم‌هزینه‌تر و پرسودتر باشد. شاخه‌ای از معدن‌کاوی فضائی که این‌گونه اجرام آسمانی را (NEA ها) به‌عنوان محل هدف معدن‌کاوی انتخاب می‌کنند، معدن‌کاوی سیارکی نام دارد. [5]در معدن‌کاوی سیارکی، سایت هدف برای استخراج منابع سیارک‌های گذرنده از اطراف زمین هستند. انجام فرایند معدن‌کاوی سیارکی خود شامل مراحل مختلفی است. این مراحل نیز بسته به نوع سیارک، منابع هدف جهت استخراج و سایت پیاده‌سازی منابع استخراج‌شده متفاوت هستند. برای هر یک از این مراحل روش‌های مختلفی ارائه‌شده که هرکدام بر اساس مأموریتی خاص طراحی‌شده‌اند. اما پیش از بررسی این مراحل و روش‌های ارائه‌شده برای آن‌ها می‌بایست مروری بر چند عنوان کلیدی پیرامون لزوم و امکان معدن‌کاوی سیارکی داشته باشیم.

AU : Astronautical Unit یکی از یکاهای طول که واحد آن برابر طول نیم‌قطر بزرگ مدار بیضی شکل گردش زمین به دور خورشید برابر با 1.495978707×1011 است.