​1399-2020

​کمپین #شنوا یک شروع و تمرین برای شنیدن است. یاداوری اینکه شنیدن، برای هرکسی می‌تواند چه معنی و اهمیتی داشته باشد. این شد که در روز جهانی خط بریل، در یک کمپین گروهی دست به تولید اپیزودهایی زدیم با موضوع نابینایی و خط بریل. تا بهانه‌ای باشد برای رساندن صدای خود به گوش شنوای کسانی که شاید شنیدن، اصلی‌ترین حس آن‌ها در برقراری ارتباط، سرگرمی و یادگیری باشد.

تقویم انتشار اپیزودها