​اپیزود صفرم

​​معرفی رادیو چرخ

​​​توی این اپیزود کوتاه رادیو چرخ رو معرفی کردیم...

ترک لیست اپیزود

​​Provison - Radio Charkh

​Magic - Coldplay

ترک لیست رادیو چرخ در اسپاتیفای

​​منابع اپیزود