​اپیزود یکم

​​​​پرونده
داستان آپولو

​​​​روایتی از ماجرای شگفت انگیز سفر انسان به ماه...

ترک لیست اپیزود

​​Fly me to the moon - Frank Sinatra

​Ludovico Einaudi - Cadenza

​Howlin' Wolf - Sittin' On Top Of The World

​Earl Hooker - Blue Guitar

​Tom Lehrer - Wernher von Braun

​Ice - Camel

​Damascus - Enigma

ترک لیست رادیو چرخ در اسپاتیفای

​​​All About Space Book of the Moon 2019
The Eagle has Landed Book
NASA Archive
NASA Apollo Mission Website
Wikipedia

​​منابع اصلی اپیزود

بخش اول

​پس زمینه کاور : Full Moon Photographed From Apollo 11 Spacecraft - By NASA