​رادیو چرخ

​پادکست فارسیِ

​​#ترویج_علم

​​​​رادیو چرخ یه پادکست فارسیه. پادکستی که هر اپیزودش نتیجه سَرَک کشیدن به گوشه ای از دنیای علم، فناوری و مهندسیه.

​​​​}

​​​​}

​کمپین #شنوا
(کلیک کنید...)

CastBox
Apple
Podcast
Spotify
Overcast
Shenoto
Namlik
Telegram
Twitter
Instagram

​​شبکه های اجتماعی

​​​دسترسی به پادکست رادیو چرخ

Aparat
Tehran Podcast

​پادکست چیه؟!
چطور می تونم پادکست گوش کنم؟!

​پاسخ دو پرسش بالا رو می تونید به کمک این ویدئوی کوتاه، به زبان ساده ببینید و بشنوید...

پرسش‌های متداول